Słynne portety, słynnych Kobiet. Zapraszamy do zabawy. Prosimy zaznaczyć wybrane odpowiedzi, a na zakończenie quizu wpisać swoje imię i nazwisko. Wśród uczestniczek z największa liczbą prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy 10 upominków. KONKURS TRWA DO GODZ. 13

Uwaga! QUIZ TYLKO DLA PAŃ.

Z czasów starożytnego Egiptu...
Ten tajemnicy uśmiech należy do......
Portret dziewczyny...
W taki sposób Andy Warhol sportretował...
Słynna meksykańska malarka o imieniu....