ferajna

Klub Seniora Ferajna działa od 1988 roku przy Domu Kultury w Trzemesznie. Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora z siedzibą w Bydgoszczy. Czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i okolic, jest jego nieodzownym elementem kreując wizerunek naszej gminy również poza nią. W codziennej, czasem szarej rzeczywistości ważne jest by znaleźć coś, co cieszy, bawi, daje wszystkim prawdziwą satysfakcję, by swoje zainteresowania traktować z zamiłowaniem i pasją, doprowadzając mimo licznych trudności, do efektów, którymi „Ferajna” z pewnością może się już pochwalić, a są nimi liczne dyplomy i nagrody w konkursach takich jak: „Laur Seniora”, Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora „ARS 96” – III miejsce w kategorii solistów, Babie Lato. Serdecznie zapraszamy do działalności w sferze upowszechniania kultury, rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz spotkań ludzi trzeciego wieku. Działalność Klubu pozwala Seniorom żyć aktywnie, rozwijać zainteresowania poszerzać i zdobywać wiedzę.