Wigilia w Domu Kultury

We wtorek 22 grudnia 2015 r. spotkaliśmy się przy wigilijnym stole. Przedstawiciele samorządu, pracownicy Domu Kultury oraz uczestnicy zajęć i członkowie zespołów artystycznych działających w Trzemesznie podzielili się opłatkiem i złożyli wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne. Gościliśmy m.in. Krzysztofa Derezińskiego Burmistrza Trzemeszna, Alinę Kociembę Skarbnika Gminy, Edytę Kubiak Sekretarza Gminy, Grzegorza Koperskiego zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej. Wigilię poprzedziło wspólne kolędowanie na placu Cegielskiego przy trzemeszeńskiej choince.