Strzecha – historia zespołu

Historia zespołu
Historia Zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha” Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” powstał w1970.. Założycielkami były: mgr Krystyna Polachowska i mgr Mirosława Olszewska. W początkowej fazie w repertuarze zespół posiadał tańce : chodzony, kujawiak i oberek. Później powstały programy utrzymane w charakterze regionu kujawskiego tj. „Gaik”, „Podkoziołek”. Repertuar ten utrzymany był do 1976r. Lata 1976 – 84 to głównie koncerty zespołu na przeglądach w obrębie woj. Bydgoskiego, gdzie zajmował czołowe miejsca. W 1984-85 powstaje widowisko obrzędowe „Wesele kujawskie”. Skład zespołu zostaje wzbogacony o chłopców z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzemesznie. „Strzecha” prezentując ten program na przeglądzie folklorystycznym „Nakło 85” zajęła I miejsce. Program oceniono bardzo wysoko i zespół został zaproszony na koncerty do Rumunii. Strzecha Lata 1985-90 to praca nad zmianą repertuaru. Powstaje program tańców i pieśni kaszubskich. Zakupiono stroje do tego regionu. Zespół koncertuje lokalnie oraz w obrębie województwa. W 1989r bierze udział w przeglądzie folklorystycznym „Nakło 89” prezentując gotowy program kaszubski. Po udziale w 1990r na Bydgoskich Impresjach Muzycznych z nowym programem tańców i pieśni z okresu Księstwa Warszawskiego wyjeżdża na koncerty do Gruzji. ”Strzecha” w 1998r uzyskuje weryfikację bydgoskiej komisji kultury i zostaje zgłoszona do programu „TALENTY-98”. W latach 1991- 2000 „Strzecha” koncertuje lokalnie oraz na Ukrainie, Łotwie w Niemczech. W 2002r kierownikiem, instruktorem i choreografem zespołu został p. Mariusz Zieliński , wieloletni tancerz „Strzechy” – instruktor tańca ludowego. Tancerze to uczniowie Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie. Na przestrzeni 2002-2011 powstały nowe programy tańców z okresu Księstwa Warszawskiego oraz regionów : Rzeszów , Kurpie, Kujawy, Kaszuby, Wielkopolska, Kielce. Główny cel zespołu to propagowanie folkloru w oparciu o prezentacje na żywo w ramach opracowania artystycznego folkloru. Ważnym elementem nowej działalności zespołu jest uczestnictwo w Ogólnopolskich Konkursach Tańców Polskich organizowanych w całym kraju oraz udział w Mistrzostwach Polski w Tańcach Polskich. Od kilku lat zespół tworzą również uczniowie szkół podstawowych dla których przygotowany został program „Zabawy i Przyśpiewki Wielkopolskie” oraz program tańców narodowych – Polonez, Krakowiak oraz Polka. W 2011 roku „Strzecha” przygotowała nowy program tańców i przyśpiewek z regionu kieleckiego. W zespole tańczy ponad 50 osób ( dzieci i młodzież ) . Okresowo działa również kapela składająca się z muzyków amatorów.
Skip to content