Śpiewające Przedszkolaki

28 marca 2022r. odbył się III Regionalny Konkurs Piosenki Przedszkolnej „Śpiewające Przedszkolaki”. Podczas otwarcia obecny był wiceburmistrz Pan Dariusz Jankowski, który podziękował opiekunom oraz rodzicom za przygotowanie dzieci i życzył powodzenia młodym artystom.
Jury w składzie: Danuta Szreder, Irena Karczewska oraz Włodzimierz Losik, postanowiło przyznać nagrody:

„Koszyk pełen pisanek” – rozstrzygnięcie

Konkurs wielkanocny „Koszyk pełen pisanek” zorganizowany przez Dom Kultury w Trzemesznie został rozstrzygnięty. W pracach jury wzięli udział:
Kamila Wesołowska – nauczyciel plastyki i muzyki
Małgorzata van Brenk – plastyk
Edyta Kubiak – Dział Promocji Urzędu Miejskiego w Trzemesznie
Wiesław Delikta – instruktor Domu Kultury w Trzemesznie.

Czytaj dalej „„Koszyk pełen pisanek” – rozstrzygnięcie”

I Gminny Konkurs Tańca „TOK DANCE”

I Gminny Konkurs Tańca „Tok Dance”
Edycja ONLINE

Dom Kultury w Trzemesznie

REGULAMIN

1. ORGANIZATOR:
Dom Kultury w Trzemesznie
ul. św. Jana 11
62-240 Trzemeszno
e-mail: taniec@dktrzemeszno.net
2. TERMIN I MIEJSCE:
 •  ONLINE zgłoszenia do 26.03.2021r.
3. CELE KONKURSU:
 •  popularyzacja różnych form tanecznych,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
4. UCZESTNICY:
 • W konkursie mogą brać udział osoby z Gminy Trzemeszno. Z uwagi na fakt iż konkurs ma charakter zabawy ruchowej i jest czysto amatorską formą popularyzacji tańca mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby kochające taniec w różnej formie.
 • W konkursie mogą wziąć udział osoby od 7 roku życia, a kategorie zostaną ustalone przez organizatora na podstawie ilości zgłoszeń.
5. PREZENTACJA:
 • Charakter prezentacji – wyłącznie SOLO!
 • Każdy uczestnik przesyła jedną prezentację w formie video (preferowany format mp4) o maksymalnej długości do 1,5 min na adres taniec@dktrzemeszno.net
 • Oceniane będą: poczucie rytmu, dobór muzyki do tańca, inwencja twórcza, wyobraźnia taneczna, poziom pozytywnej energii
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian treści regulaminu.
 • Organizator powoła odpowiednie jury do konkursu.
 • Rozstrzygnięcie konkursu w trybie online nastąpi 31.03.2021r.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu masek karnawałowych

Konkurs masek karnawałowych rozstrzygnięty. Wzięło w nim udział trzydzieścioro dzieci. Cieszymy się z Waszego bardzo licznego udziału. Jury w składzie: Judyta Talaga z Biblioteki Publicznej w Trzemesznie, malarka Małgorzata van Brenk, instruktorzy Domu Kultury w Trzemesznie – Wiesław Delikta oraz Marceli Konieczny – w internetowym głosowaniu przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce – Hanna Majewska
II miejsce – Jan Podedworny, Jagoda Hofmann
III miejsce – Igor Jakubowski
Wyróżnienia: Vanessa Walczak, Paweł Stube, Zofia Bartz
Gratulujemy.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają od nas upominki.
Nagrody można odbierać już od wtorku 16 lutego, w godz. 12.00-15.30 w trzemeszeńskim Domu Kultury.
Zapraszamy.
Skip to content