CHRZCIELNICE – wystawa z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

Dom Kultury w Trzemesznie zaprasza na otwarcie wystawy zatytułowanej „Chrzcielnice” – 8 kwietnia br. o godz. 18 w sali wystaw DK Trzemeszno. Ekspozycja będzie czynna do końca kwietnia.

W 2014 r., z okazji zbliżającej się rocznicy Chrztu Polski, Stowarzyszenie Artystyczno – Rehabilitacyjno – Terapeutyczne „Promyk” Dębnica rozpoczęło 3-letni program artterapeutyczny o tematyce: „Chrzcielnice w kościółkach drewnianych i zabytkowych na Szlaku Piastowskim”. Organizatorzy kierowali się przekonaniem, że wielkie wydarzenie jakie będzie miało miejsce w 2016 r. potrzebuje oprawy artystycznej wzbogacającej świadomość społeczną o roli chrztu, w życiu kulturalnym, społecznym i politycznym narodu polskiego i jego wpływie na losy Europy.
Członkowie stowarzyszenia postanowili poprzez swe prace rękodzielnicze, malarskie, fotograficzne, witraże, haft i inne dzieła plastyczne ukazać jeden z symboli chrztu – chrzcielnice jako miejsca początku życia chrześcijańskiego. Prace plastyczne prezentowane na wystawie powstały w ramach warsztatów prowadzonych m. in przez ks. Zdzisława Firleja (proboszcza parafii Dębnica), który zapoznał uczestników z tematyką chrzcielnic i obrzędów chrztu św. oraz scharakteryzował chrzcielnice z różnych epok kształtowania się chrześcijaństwa na ziemiach polskich.
Dla zobrazowania różnorodności form architektonicznych chrzcielnic, zaproszono do współpracy także zaprzyjaźnionych fotografów z Gniezna i Poznania oraz członków organizacji osób niepełnosprawnych z Niemiec i Węgier.
W ten sposób powstała wystawa kończąca pierwszy etap przygotowań do obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski, którą członkowie Stowarzyszenia mają nadzieję zainteresować mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, pobudzić ich uczucia patriotyczne i dumę narodową oraz skłonić do refleksji nad historycznymi uwarunkowaniami przyjęcia chrztu przez Mieszka I i konsekwencjami tego faktu dla dziejów narodu.

Bogumiła Górniak prezes SART Promyk Dębnica

ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie Artystyczno – Rehabilitacyjno – Terapeutyczne „Promyk”
Dębnica 33, 62-271 Działyń, tel.519-304-646 e-mail: scrk.promyk.debnica@wp.pl
http:// promyk-debnica.republika.pl

Dom Kultury w Trzemesznie
ul. św. Jana 11, 62-240 Trzemeszno
tel. 61 41 54 380
www.dktrzemeszno.net

współpraca
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
61-819 Poznań ul. Prusa 3, tel. 61 66 40 867 e-mail: foto@wbp.poznan.pl
www.wbp.poznan.pl

chrzcielnice12

ch3

ch4

Skip to content