I Gminny Konkurs Tańca „TOK DANCE”

I Gminny Konkurs Tańca „Tok Dance”
Edycja ONLINE

Dom Kultury w Trzemesznie

REGULAMIN

1. ORGANIZATOR:
Dom Kultury w Trzemesznie
ul. św. Jana 11
62-240 Trzemeszno
e-mail: taniec@dktrzemeszno.net
2. TERMIN I MIEJSCE:
 •  ONLINE zgłoszenia do 26.03.2021r.
3. CELE KONKURSU:
 •  popularyzacja różnych form tanecznych,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
4. UCZESTNICY:
 • W konkursie mogą brać udział osoby z Gminy Trzemeszno. Z uwagi na fakt iż konkurs ma charakter zabawy ruchowej i jest czysto amatorską formą popularyzacji tańca mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby kochające taniec w różnej formie.
 • W konkursie mogą wziąć udział osoby od 7 roku życia, a kategorie zostaną ustalone przez organizatora na podstawie ilości zgłoszeń.
5. PREZENTACJA:
 • Charakter prezentacji – wyłącznie SOLO!
 • Każdy uczestnik przesyła jedną prezentację w formie video (preferowany format mp4) o maksymalnej długości do 1,5 min na adres taniec@dktrzemeszno.net
 • Oceniane będą: poczucie rytmu, dobór muzyki do tańca, inwencja twórcza, wyobraźnia taneczna, poziom pozytywnej energii
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian treści regulaminu.
 • Organizator powoła odpowiednie jury do konkursu.
 • Rozstrzygnięcie konkursu w trybie online nastąpi 31.03.2021r.

 

 

Skip to content