Konkurs recytatorski “Życie słowem pisane” 2017

Konkurs recytatorski “Życie słowem pisane” dla uczniów szkół Miasta i Gminy Trzemeszno

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Trzemesznie.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 17 listopada 2017r. o godz. 9.00  w siedzibie organizatora.

3. Uczestnicy oceniani będą w kategoriach wiekowych:
Szkoły Podstawowe klasy I – III
Szkoły Podstawowe klasy IV – VII
Gimnazja
Szkoły Ponadgimnazjalne

4. Uczestnicy konkursu prezentują repertuar dowolny (np. wiersz lub jego fragment,  monolog literacki, collage tekstów) w dowolnej formie prezentacji (teatr jednego wiersza, łącznie z dźwiękiem i rekwizytami)
Czas występu nie może przekroczyć 5 minut,

5. Ocena prezentacji: dykcja, interpretacja, emisja głosu, ogólny wyraz artystyczny.

6. Warunki uczestnictwa – warunkiem jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie poprzez złożenie karty zgłoszenia do dnia 8 listopada 2017 r w Domu Kultury, dołączenie do karty zgłoszenia tekstu wykonywanego utworu.

7. Jury konkursowe przyzna nagrody za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii.

8. Na czas konkursu Organizator nie jest opiekunem uczestników konkursu.

9. Uczestnicy delegowani przez szkoły na czas trwania konkursu muszą znajdować się pod nadzorem opiekuna wyznaczonego prze szkołę lub rodzica.

10. Imię i nazwisko opiekuna prosimy zgłosić Organizatorowi nie później niż 10 minut przed rozpoczęciem konkursu.

11. Organizator prosi o przestrzeganie w/w warunków zgłoszenia oraz ma prawo do wszelkich zmian w regulaminie z wcześniejszym powiadomieniem uczestników.

12. Organizator zastrzega sobie wszelkie prawa do zmian w regulaminie i przebiegu konkursu.

Karta zgłoszenia

Skip to content