Konkurs recytatorski “Życie słowem pisane” 2019

Konkurs recytatorski “Życie słowem pisane”

dla uczniów szkół Miasta i Gminy Trzemeszno

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Trzemesznie.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 9.00
w siedzibie organizatora.

3. Uczestnicy oceniani będą w kategoriach wiekowych:

 • Szkoły Podstawowe klasy I-III
 • Szkoły Podstawowe klasy IV-VI
 • Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII
 • Szkoły Ponadpodstawowe

4. Uczestnicy konkursu prezentują:

 • Szkoły Podstawowe klasy I-III 1 wiersz – dowolny repertuar
 • Szkoły Podstawowe klasy IV-VI 1 wiersz – dowolny repertuar
 • Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII i Szkoły Ponadpodstawowe 1 wiersz – dowolny repertuar

5. Czas występu nie może przekroczyć 5 minut.

6. Ocena prezentacji: dykcja, interpretacja, emisja głosu, ogólny wyraz artystyczny.

7. Warunki uczestnictwa

 • warunkiem jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie poprzez złożenie karty
  zgłoszenia do dnia 8 listopada 2019 r w Domu Kultury.
 • dołączenie do karty zgłoszenia tekstu wykonywanego utworu.

8. Jury konkursowe przyzna nagrody za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii.

9. Na czas konkursu Organizator nie jest opiekunem uczestników konkursu.

10. Uczestnicy delegowani przez szkoły na czas trwania konkursu muszą znajdować się pod nadzorem opiekuna wyznaczonego prze szkołę lub rodzica.

11. Imię i nazwisko opiekuna prosimy umieścić w karcie zgłoszenia.

12. Organizator prosi o przestrzeganie w/w warunków zgłoszenia oraz ma prawo do
wszelkich zmian w regulaminie z wcześniejszym powiadomieniem uczestników.

13. Organizator zastrzega sobie wszelkie prawa do zmian w regulaminie i przebiegu
konkursu

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie.

 Karta zgłoszenia do pobrania

Skip to content