“Życie słowem pisane”

Konkurs recytatorski “Życie słowem pisane”

-21 listopada 2014 –

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Trzemesznie.

 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 21 listopada br o godz. 10.00 w siedzibie organizatora.

 3. Uczestnicy oceniani będą w kategoriach wiekowych:

 • szkoły podstawowe klasy I – III

 • szkoły podstawowe klasy IV – VI

 • gimnazja

 • szkoły ponadgimnazjalne

4.Uczestnicy konkursu prezentują repertuar dowolny (np. wiersz lub jego fragment,

monolog literacki, collage tekstów) w dowolnej formie prezentacji (teatr jednego
wiersza, łącznie z dźwiękiem i rekwizytami)

Czas występu nie może przekroczyć 10 minut,

5.Ocena prezentacji: dykcja, interpretacja, emisja głosu, ogólny wyraz artystyczny.

 1. Warunki uczestnictwa

 • zgłoszenie przez złożenie karty zgłoszenia w podanym do dnia 14 listopada 2014 r
  w Domu Kultury.

 • dołączenie do karty zgłoszenia tekstu wykonywanego utworu.

 1. Jury konkursowe przyzna nagrody za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii.

8. Organizator prosi o przestrzeganie w/w warunków zgłoszenia oraz ma prawo do
wszelkich zmian w regulaminie z wcześniejszym powiadomieniem uczestników.

9. Organizator zastrzega sobie wszelkie prawa do zmian w regulaminie i przebiegu
konkursu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie.

Pobierz kartę zgłoszenia

Skip to content