Konkurs Szopek

Zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Poniżej prezentujemy regulamin.

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzemeszno. Celem konkursu jest utrwalanie tradycji bożonarodzeniowych związanych z plastycznymi przedstawieniami Stajenki Betlejemskiej.

1.Organizatorem Konkursu jest Dom Kultury w Trzemesznie.

2.Termin nadsyłania prac do dnia 16.12.2022 r (piątek) do godziny 16.00.

3.Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży.

4.Konkurs obejmuje prace plastyczne wykonane dowolną techniką.

5.Organizator powołuje Jury do oceny wykonanych prac.

6.Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

– technika,

– pomysłowość,

– ogólne zdolności manualne.

7.Prace mogą być wykonywane zarówno indywidualnie jak i zbiorowo.

8.Prace oceniane będą w poszczególnych kategoriach:

– kat I Przedszkola

– kat II Szkoły Podstawowe klasy I-IV

– kat III Szkoły Podstawowe klasy V-VIII

– kat IV Szkoły Ponadpodstawowe

9.W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody.

10.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20.12.2022 r. o godz. 16.00.

11.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu oraz bezpośredniego rozstrzygania kwestii spornych lub nieujętych w regulaminie.

Dom Kultury ul. św Jana 11 62-240 Trzemeszno

tel.61 41 54 380 domkultury@dktrzemeszno.net www.dktrzemeszno.net

Skip to content