Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 2019 r.

Trzemeszeńska Szopka Bożonarodzeniowa

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie Szopek Bożonarodzeniowych. W tegorocznej edycji zachęcamy do tworzenia prac zawierających elementy związane 
z Gminą Trzemeszno.

1. Organizatorem Konkursu jest Dom Kultury w Trzemesznie.

2. Termin nadsyłania prac: 16.12.2019 r (poniedziałek) do godziny 16.00.

3. Konkurs obejmuje prace plastyczne wykonane dowolną techniką.

4. Organizator powołuje Jury do oceny wykonanych prac.

5. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: technika, pomysłowość,
ogólne zdolności manualne.

6. Prace mogą być wykonywane zarówno indywidualnie jak i zbiorowo.

7. Prace oceniane będą w poszczególnych kategoriach:
– kat I Przedszkola
– kat II Szkoły Podstawowe klasy I-III
– kat III Szkoły Podstawowe klasy IV-VIII
– kat IV Szkoły ponadpodstawowe

8. W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody główne.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19.12.2019 r o godz. 15.30. Prosimy o przybycie 
autorów prac lub przedstawicieli placówek oraz osób indywidualnych.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu oraz bezpośredniego rozstrzy
gania kwestii spornych lub nie ujętych w regulaminie.

 

 

Skip to content