Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 2021

Regulamin
Konkursu
Szopek Bożonarodzeniowych

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzemeszno. Celem konkursu jest utrwalanie tradycji bożonarodzeniowych związanych z plastycznymi przedstawieniami Stajenki Betlejemskiej.

1.Organizatorem Konkursu jest Dom Kultury w Trzemesznie.
2.Termin nadsyłania prac do dnia 16.12.2021 r (czwartek)
do godziny 17.00.
3.Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży.
4.Konkurs obejmuje prace plastyczne wykonane dowolną techniką.
5.Organizator powołuje Jury do oceny wykonanych prac.
6.Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
– technika,
– pomysłowość,
– ogólne zdolności manualne.
7.Prace mogą być wykonywane zarówno indywidualnie jak i zbiorowo.
8.Prace oceniane będą w poszczególnych kategoriach:
– kat I Przedszkola
– kat II Szkoły Podstawowe klasy I-IV
– kat III Szkoły Podstawowe klasy V-VIII
– kat IV Szkoły Ponadpodstawowe
9.W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody.
10.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20.12.2021 r o godz. 16.00.
11.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu oraz bezpośredniego rozstrzygania kwestii spornych lub nieujętych
w regulaminie.

Dom Kultury ul. św Jana 11 62-240 Trzemeszno
tel.61 41 54 380 domkultury@dktrzemeszno.net www.dktrzemeszno.net

 

Skip to content