.

Regulamin Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Trzemeszno. Celem konkursu jest utrwalanie  tradycji bożonarodzeniowych związanych z plastycznymi przedstawieniami Stajenki Betlejemskiej.

1.Organizatorem Konkursu jest Dom Kultury w Trzemesznie.
2.Termin nadsyłania prac do dnia 11.12.2015 r (piątek) do godziny 16.00.
3.Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży.
4.Konkurs obejmuje prace plastyczne wykonane dowolną techniką.
5.Organizator powołuje Jury do oceny wykonanych prac.
6.Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
– technika,
– pomysłowość,
– ogólne zdolności manualne.
7.Prace mogą być wykonywane zarówno indywidualnie jak i zbiorowo.
8.Prace oceniane będą w poszczególnych kategoriach:
– kat I  Przedszkola
– kat II Szkoły Podstawowe klasy I-III
– kat III Szkoły Podstawowe klasy IV-VI
– kat IV Gimnazja
– kat V Szkoły Ponadgimnazjalne.
9.W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody główne.
10.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18.12.2015 r o godz. 15.00. Prosimy o przybycie autorów prac lub przedstawicieli placówek oraz osób indywidualnych.
11.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu oraz bezpośredniego rozstrzygania kwestii spornych lub nie ujętych w regulaminie.

Skip to content