Zapraszamy do udziału

Konkurs recytatorski “Życie słowem pisane”
Polska = Niepodległość
dla uczniów szkół Miasta i Gminy Trzemeszno

Dom Kultury w Trzemesznie, 8 listopada 2018 r. godz. 9.00

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Trzemesznie.

 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 8 listopada 2018r. o godz. 9.00
  w siedzibie organizatora.

 3. Uczestnicy oceniani będą w kategoriach wiekowych:

 • Szkoły Podstawowe klasy I – III
 • Szkoły Podstawowe klasy IV – VI
 • Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII i III klasy Gimnazjum
 • Szkoły Ponadgimnazjalne
 1. Uczestnicy konkursu prezentują:

 • Szkoły Podstawowe klasy I – III 1 wiersz – dowolny repertuar
 • Szkoły Podstawowe klasy IV-VI 1 wiersz (poezja lub proza ukazująca ducha narodowego, patriotyzm oraz dążenie do Niepodległości)
 • Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII i III klasy Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalne
  1 wiersz (poezja lub proza ukazująca ducha narodowego, patriotyzm oraz dążenie do Niepodległości)
 1. Czas występu nie może przekroczyć 5 minut.

 2. Ocena prezentacji: dykcja, interpretacja, emisja głosu, ogólny wyraz artystyczny.

 3. Warunki uczestnictwa

 • warunkiem jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie poprzez złożenie karty
  zgłoszenia do dnia 31 października 2018 r w Domu Kultury.
 • dołączenie do karty zgłoszenia tekstu wykonywanego utworu.
 1. Jury konkursowe przyzna nagrody za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii.

 2. Na czas konkursu Organizator nie jest opiekunem uczestników konkursu.

 3. Uczestnicy delegowani przez szkoły na czas trwania konkursu muszą znajdować się pod nadzorem opiekuna wyznaczonego prze szkołę lub rodzica.

 4. Imię i nazwisko opiekuna prosimy zgłosić Organizatorowi nie później niż 10 minut przed rozpoczęciem konkursu.

 5. Organizator prosi o przestrzeganie w/w warunków zgłoszenia oraz ma prawo do
  wszelkich zmian w regulaminie z wcześniejszym powiadomieniem uczestników.

 6. Organizator zastrzega sobie wszelkie prawa do zmian w regulaminie i przebiegu
  konkursu

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie.

Organizator

Pobierz kartę zgłoszenia

Skip to content