Quiz „Trzemeszno w Powstaniu Wielkopolskim”

Nasz quiz internetowy poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu w Trzemesznie został zakończony. Pytania przygotował Maciej Adamski. W quizie wzięło udział 38 osób. Spośród uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzieli na wszystkie pytania wylosowaliśmy następujące osoby: Anna Kwiatkowska, Maciej Gromelski oraz Henryk Małolepszy. Dla zwycięskiej “trójki” przygotowaliśmy upominki, które można odebrać już dziś w godz. 13-16 w Domu Kultury.
 

Podajemy również prawidłowe odpowiedzi:
1. Kiedy miał miejsce wybuch Powstania Wielkopolskiego?
– 27 grudnia 1918 roku
 
2. Sygnałem do wybuchu powstania stała się wizyta ……….. w Poznaniu, który przyjechał 26 grudnia.
– Ignacego Paderewskiego
 
3. Kto został komendantem miasta Trzemeszna w grudniu 1918 roku?
– Edmund Sędzierski
 
4. Pierwszym nieformalnym dowódcą powstania był:
– Mieczysław Paluch
 
5. Kto był dowódcą Ochotniczej Kompanii Trzemeszeńskiej?
– Mjr Władysław Wlekliński
 
6. Jednym z najbardziej zasłużonych powstańców, który brał udział w wyzwalaniu Kujaw, był wywodzący się z Lubinia …..
– Feliks Zieliński

 

Quiz dostępny pod adresem

Skip to content