Tadeusz Panowicz o Wojciechu Trąmpczyńskim

Zapraszamy na promocję książki Tadeusza Panowicza

„Wojciech Trąmpczyński (1860-1953) Syn Ziemi Gnieźnieńskiej”.

Spotkanie odbędzie się 28 marca 2019 roku o godz. 18
w Trzemeszeńskim Domu Kultury.

Wojciech Trąmpczyński (1860-1953). W niepodległej Polsce należał do najważniejszych osób w państwie: piastował funkcje Marszałka Sejmu Ustawodawczego I kadencji oraz Marszałka Senatu, następnie przez dwie kadencje posła. Dożył sędziwego wieku, do końca świecąc przykładem i wyróżniając się wielkopolską solidnością. Niestety, w czasach PRL-u prawie wymazano go z pamięci Polaków oraz z kart historii.
Pamięć o nim przywraca nam wielkopolski regionalista Tadeusz Panowicz, przedstawiając nie tylko materiały dokumentujące życie Marszałka, ale także te dotyczące późniejszych wydarzeń z tą postacią związanych. Książka będąca hołdem Autora dla Wielkopolanina, syna Ziemi Gnieźnieńskiej, który zawsze łączył, a nie dzielił, pozwala przenieść się Czytelnikowi w czasy, gdy polityka była nastawiona na odtworzenie nieistniejącego wiele lat państwa, a spory polityczne były konstruktywne.

Tadeusz Panowicz – pisarz i dziennikarz, grafik i liternik artystyczny, kolekcjoner staroci i bibliofil, regionalista i propagator historii Wielkopolski. Aktywny działacz stowarzyszeń naukowych, kulturalnych i społecznych, odznaczony wieloma medalami i wyróżnieniami państwowymi oraz regionalnymi. Człowiek, który dzień bez kontaktu z innymi uważa za stracony.

Skip to content