Trzemeszeński wieczór wspomnień

Najbardziej rozpoznawalna osobowość TVP3 Bydgoszcz – red. Jarosław Lewandowski gościł w rodzinnym Trzemesznie. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy burmistrza Krzysztofa Derezińskiego i dyr. Domu Kultury Mariusza Zielińskiego, a towarzyszyło mu rzadko spotykane zainteresowanie gości, także z Mogilna, Gniezna, Wągrowca, Żnina, Konina, Inowrocławia i Słupcy. Wieczór z coraz bardziej interesującego cyklu „Cafe Kultura”, z udziałem Jarosława Lewandowskiego i red. Stanisława Kaszyńskiego jako prowadzącego, stał się znaczącym wydarzeniem kulturalnym w grodzie Kilińskiego. Witając znakomitego gościa burmistrz K. Dereziński w towarzystwie przewodniczącego Rady Miejskiej Benedykta Nitki przypomniał z uznaniem redaktorsko-wydawnicze dokonania dawnego ucznia Szkoły Podstawowej w Wymysłowie i absolwenta miejscowego Liceum Ogólnokształcącego oraz jego bliską więź z rodzinnym miastem. Gospodarze obdarowali gościa obrazem tutejszej bazyliki, zestawem wydawnictw promocyjnych, pięknym adresem i kwiatami.
 Zaskoczony i wzruszony wyjątkowo serdecznym przyjęciem oraz tłumnie wypełnioną salą red. Lewandowski przypomniał swoją drogę po maturze, toruńskie studia i wieloletni związek z bydgoskim ośrodkiem TVP, a także wielce niebezpieczne podróże reporterskie po Iraku i Afganistanie. Z podobnym zaciekawieniem przyjęto zaprezentowane przez niego fragmenty programów telewizyjnych, m.in. o szewskiej rodzinie Bisikiewiczów, archeologicznych badaniach trzemeszeńskiej świątyni i jej nieżyjącym już długoletnim proboszczu ks. prałacie dr. Bronisławie Michalskim.
 Spotkanie było również okazją do wyrażenia uznania dla red. Lewandowskiego przez samorządowców naszego regionu. Symboliczne zestawy materiałów promocyjnych przekazali mu: prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, starostowie: mogileński Bartosz Nowacki i wągrowiecki Tomasz Kranz, burmistrzowie: Mogilna Leszek Duszyński, Strzelna Dariusz Chudziński, Żnina Robert Luchowski i Barcina Michał Pęziak oraz wójt Dąbrowy Marcin Barczykowski, a Józef Popiel od Nadleśnictwa Gołąbki.
 Stanisław Kaszyński

Skip to content