Warsztaty garncarskie

8 października odbyły się  w Trzemeszeńskim Domu Kultury warsztaty ceramiczne. Tematem zajęć była praca z kołem garncarskim oraz lepienie prostych naczyń glinianych metodą „wałeczkową”. Powstało sporo ciekawych prac. W zajęciach wzięło udział 20 osób. Prowadzącym był ceramik Łukasz Dzieciątkowski ceramik i garncarz, właściciel pracowni ceramicznej, działającej nieprzerwanie od kilku pokoleń.

Skip to content