Strzechowa Lekcja Tańców Narodowych w Szkole Podstawowe nr 1

W ramach współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 Domem Kultury w dniu 5 marca  br. zorganizowana została lekcja Polskich Tańców Narodowych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha” dla uczniów  klas IV.
Inicjatorem spotkania był Pan Michał Stochliński nauczyciel muzyki w SP 1, który przy ogromnym zaangażowaniu dyrekcji szkoły zaprosił Strzechę na ten niecodzienny koncert. Strzecha pokazała Tańce Narodowe: Polonez, Krakowiak, Kujawiak i Mazur w pięknych strojach szlacheckich, z okresu Księstwa Warszawskiego oraz kujawskich. Lekcje prowadził kierownik i instruktor tańca zespołu „Strzecha”  Pan Mariusz Zieliński.
Lekcja była uzupełnieniem wiedzy zdobytej przez klasy IV na lekcjach dotyczących Polskich Tańców Narodowych. Koncerty „Strzechy” mają w przyszłości zagościć na stałe do Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie propagując po przez taniec, śpiew i piękne stroje folklor i Tańce Narodowe naszej Ojczyzny.

SP 1.1
SP 1.2
SP 1
8 marca z okazji Dnia Kobiet w Gołąbkach zorganizowana została impreza integracyjna. Podczas spotkania dwie pary strzechowe zaprezentowały tańce wielkopolskie.
gołąbki 1

Skip to content