Życie Słowem Pisane 2022

Zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół Gminy Trzemeszno do udziału w konkursie recytatorskim „Życie Słowem Pisane”. Poniżej publikujemy regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia w formacie pdf.

Konkurs recytatorski “Życie słowem pisane”
dla uczniów szkół Gminy Trzemeszno

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Trzemesznie.

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 11 października 2022r. o godz. 9.00 w siedzibie organizatora.

 1. Uczestnicy oceniani będą w kategoriach wiekowych:

 • Szkoły Podstawowe klasy I – III

 • Szkoły Podstawowe klasy IV – VI

 • Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII

 • Szkoły Ponadpodstawowe

 1. Uczestnicy konkursu prezentują 1 dowolny wiersz w języku polskim.

 1. Czas występu nie może przekroczyć 5 minut.

 2. Ocena prezentacji: dykcja, interpretacja, emisja głosu, ogólny wyraz artystyczny.

 3. Warunki uczestnictwa

 • warunkiem jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie poprzez złożenie karty zgłoszenia do dnia 6 października 2022 r w Domu Kultury.

 • dołączenie do karty zgłoszenia tekstu wykonywanego utworu.

 1. Jury konkursowe przyzna nagrody za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii.

 2. Na czas konkursu Organizator nie jest opiekunem uczestników konkursu.

 3. Uczestnicy delegowani przez szkoły na czas trwania konkursu muszą znajdować się pod nadzorem opiekuna wyznaczonego prze szkołę lub rodzica.

 4. Imię i nazwisko opiekuna prosimy zgłosić Organizatorowi nie później niż 10 minut przed rozpoczęciem konkursu.

 5. Organizator prosi o przestrzeganie w/w warunków zgłoszenia oraz ma prawo do wszelkich zmian w regulaminie z wcześniejszym powiadomieniem uczestników.

 6. Organizator zastrzega sobie wszelkie prawa do zmian w regulaminie i przebiegu konkursu

Karta zgłoszenia „Życie Słowem Pisane”

Regulamin konkursu recytatorskiego

Skip to content