Życie słowem pisane – konkurs recytatorski

Konkurs recytatorski “Życie słowem pisane”
dla uczniów szkół Miasta i Gminy Trzemeszno

-20 listopada 2015 –

Regulamin

 

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Trzemesznie.

 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 20 listopada 2015r. o godz. 10.00
w siedzibie organizatora.

 

3. Uczestnicy oceniani będą w kategoriach wiekowych:

  • Szkoły Podstawowe klasy I – III

  • Szkoły Podstawowe klasy IV – VI

  • Gimnazja

  • Szkoły Ponadgimnazjalne

4.Uczestnicy konkursu prezentują repertuar dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów) w dowolnej formie prezentacji (teatr jednego
wiersza, łącznie z dźwiękiem i rekwizytami)

Czas występu nie może przekroczyć 10 minut,

5.Ocena prezentacji: dykcja, interpretacja, emisja głosu, ogólny wyraz artystyczny.

6. Warunki uczestnictwa

  • warunkiem jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie poprzez złożenie karty
    zgłoszenia do dnia 13 listopada 2015 r w Domu Kultury.

  • dołączenie do karty zgłoszenia tekstu wykonywanego utworu.

 

7. Jury konkursowe przyzna nagrody za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii.

8. Organizator prosi o przestrzeganie w/w warunków zgłoszenia oraz ma prawo do
wszelkich zmian w regulaminie z wcześniejszym powiadomieniem uczestników.

9. Organizator zastrzega sobie wszelkie prawa do zmian w regulaminie i przebiegu
konkursu.

Pobierz kartę zgłoszenia

Skip to content