Wieczór z poezją Teresy Fejfer

13 stycznia odbyło się w Domu Kultury niezwykle ciekawe spotkanie z poezją Teresy Fejfer. Poetka opowiadała o twórczości, o odczuwaniu i przeżywaniu świata, czytała również swoje wiersze. W wyjątkowy sposób poezje Pani Teresy zinterpretowała Katarzyna Semrau. Okazją do tego spotkania było wydanie był ostatni tomik wierszy poetki „Istotą jest człowiek”.

Tomik składa się z trzech rozdziałów/ przystanków. W Ziemi, Człowieku i Dysharmonii zamieszczone zostały poetyckie obrazy, opisy i dywagacje prosto z życia.
Przystanek Ziemia mógłby być idealnym miejscem dla Człowieka na czas jego wędrówki, ale czy tak jest? A jeśli nie, to dlaczego?
Przystanek Człowiek poprzez poetyckie obrazowanie zachęca do wnikliwej refleksji, a czasem spojrzenia głęboko do wnętrza istoty ludzkiej.
Przystanek Dysharmonia nawiązuje do trudnych i smutnych wydarzeń, także tych dotyczących wojny w Ukrainie, będąc w zamierzeniu kulminacją zwieńczoną wielokropkiem, po którym może nastąpić cisza wypełniona czytelniczą refleksją.
O autorce:
Teresa Fejfer “Aranek”ma w swoim dorobku literackim kilka tomików poezji. Z wykształcenia i zamiłowania jest kulturnznawczynią, otwartą na otaczający świat, ludzi i nowe wyzwania.
Kocha przyrodę, życie we wszystkich wymiarach bez podziałów. Pisanie wierszy to dla niej przyjemność w przerwach od codzienności, która wciąż dostarcza nowych tematów Uprawia różne formy literackie, jednak o wyborze stylu i tematu decyduje iskra tej chwili, która akurat przemija. Kocha się w metaforach i obrazowych opisach, pragnąc zatrzymać w wierszach wszelkie zmysłowe doznania, także melodię i rytm.
Skip to content