Trzemeszno w „Miniaturach wspomnień”

Spotkanie ze Stanisławem Kaszyńskim, które odbyło się w Domu Kultury 16 stycznia poświęcone było ostatniej książce “Miniatury wspomnień”. Książce podsumowującej kilkudziesięcioletnią pracę dziennikarza, publicysty i podróżnika.

Sięgający lat sześćdziesiątych mój sympatyczny związek z grodem Kilińskiego nie bez powodu potwierdziłem najnowszą książką „Miniatury wspomnień”, powstałą we współpracy z Małgorzatą Fimiak. Czytelnik dostrzeże w niej liczne odniesienia do Trzemeszna, zarówno w tekstach jak i w fotografiach. Obejmują one m. in. obszerne wspomnienie ks. prałata dr. Bronisława Michalskiego, znaczącego udziału miasta w prestiżowej wystawie „Nasze zrywy powstańcze” i wcześniejszego referatu burmistrza Krzysztofa Derezińskiego na międzynarodowej konferencji naukowej o tej tematyce w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Z uznaniem przypomniałem też towarzyszący tej wystawie obszerny, profesjonalny katalog, przygotowany pod pieczą zastępcy burmistrza Dariusza Jankowskiego. Zaś w zestawie wielu fotografii przedstawiłem tutejsze zespoły „Strzecha” i „Świerszcze” oraz goszczących tu kilkakrotnie znakomitych uczestników „Krakowskich Prezentacji”, którzy pod troskliwą opieką Michała Alwina byli goszczeni w ówczesnym hotelu „Izopol”. Z uznaniem odniosłem się również do dokonań poetyckich Dariusza Jankowskiego i Teresy Fejfer Aranek, plastycznych Wiesława Delikty i fotograficznych Marcelego Koniecznego, a także wieloletnich kontaktów z dr. Przemysławem Jarmuszkiewiczem, co ilustruje wielce oryginalna fotografia. Dla mnie jako autora, od lat promującego w mediach miasto, jego fascynujące dzieje i sławnych synów, wzruszającym i niespodziewanym przeżyciem stało się uhonorowanie Statuetką Hipolita Cegielskiego, którą wręczyli mi burmistrz K. Dereziński, jego zastępca D. Jankowski i przewodniczący Rady Miejskiej Benedykt Nitka. O świetną organizację spotkania promującego książkę „Miniatury wspomnień”, zadbał dyrektor Domu Kultury Mariusz Zieliński wraz z zespołem.

Stanisław Kaszyński

Fot. Marceli Konieczny

PS. Ostatnie egzemplarze „Miniatur wspomnień” oferuje Księgarnia Regionalna Jacka Chudzińskiego w Mogilnie.

 

Skip to content